פסיכולוגיה אבולוציונית

חיי תרבות יום יומית ופיתוח

זה יהיה כמעט בלתי אפשרי להבין את התפתחותם של ילדים, ללא קשר לקהילה הקרובה ביותר בה הם חיים, ולפרקטיקות היומיומיות...

שלוש מערכות של הרציונליזם, אמפיריזם וקונסטרוקטיביזם

לעומת המינים האחרים, זה מקובל לאפיין את האדם כישות אינטליגנטית, ניחן ביכולת יוצאת דופן לחשוב ולפתור בעיות על סמך הידע...

תורת המשחק - פיאז'ה, ויגוצקי, פרויד

אנחנו יכולים לשקול את זה המשחק ישן יותר מהתרבות, שכן זה מרמז על הקמתה של חברה אנושית, ובכל זאת, בעלי...

הקשר בין האחים ובין שווים

היחסים בין האחים הוא חשוב לא רק בגלל השפעתו על רמת ההתפתחות החברתית, אלא גם על רמת התפתחות קוגניטיבית. יחסים...

מהי פסיכולוגיה אבולוציונית - הגדרה, היסטוריה, שלבים

מטרת המחקר של הפסיכולוגיה האבולוציונית היא חקר שינוי התנהגותי לאורך זמן, כלומר על כל מחזור החיים של בני האדם. זה...

מהו מוסרי

במשך מאות שנים, פילוסופים שאלו על משמעות המוסר, אם יש איזו סגל מקורי מולדת להבחין בין טוב לרע, או להיפך,...

רמות השיפוט המוסרי לפי קולברג

לורנס קולברג (1927-1987) היה פסיכולוג אמריקאי ידוע שהקדיש את החלק הארי של הקריירה שלו לחקר ההתפתחות הפסיכולוגית והמוסרית של בני...

לב וייגוצקי ושורשי השפה

למרות שיש הבדלים ניכרים בין פיאז'ה וויגוצקי T הם לא מתחרים כי הם חולקים תפיסה של פיתוח אשר יוצאת פחות...

פעולות ספציפיות - היבטים איכותיים או כמותיים

התקופה של פעולות בטון לפי פיאז'ה, זהו שיפור היכולת לחשוב בצורה הגיונית, בשינוי מתמיד. שינויים אלה כוללים התפתחות חברתית אשר...