פסיכולוגיה משפטית

מאפייני התיאוריה של ובר של ביורוקרטיה

מקס ובר (1864 - 1920) פוי או מגדל של מחקר שיטתי על ביורוקרטיה. Suas Observações על o הבירוקרטיה Desenvolvimento דה...