בדיקות פסיכומטריות

מבחן העורב או איך לפרש

הו teste das matrivas progressivas דה עורב, מבחן רק של עורב, ומבחן פסיכומטרי שאני חושש כיעד העיקרי מידה או רמת...