בדיקות פסיכומטריות

עורב מבחן פרשנות של התוצאות

ה מבחן המריצות המתקדמות של העורב הוא מבחן פסיכומטרי שיש לו מטרה מרכזית למדוד את רמת האינטליגנציה, הידוע גם כגורם...