משמעות שני sonhos

איכות או משמעות של קוברה sonhar com

מפרויד ועד לתיאוריות פסיכואנליטיות עדכניות יותר, לפרשנות של סוּוֹה סוּוּס, לפעמים, אנחנו עם אלמנטים אלמנטים pesadelos כי קשה ליצור. אין...