פסיכולוגיה של אישיות ודיפרנציאל

מהו התחום הרגשי - פסיכולוגיה אישיותית

מבחינה היסטורית יש פער בתפקיד הרגש דינמי אישיות-אינטליגנציה אולי בשל העובדה שהרגשות נתפשים כבלתי תואמים לחשיבה ברורה ויעילה (מתח רגשי-סיבה)....

תהליכי ייחוס - השלכות ויישומים

בפסיכולוגיה חברתית, הייחוס הוא התהליך שבו אנשים מסבירים את הסיבות להתנהגות ולאירועים. פיתוח המודלים כדי להסביר תהליכים אלה נקרא תיאוריית...

הצורך של השתייכות

מוריי הוא הגדיר אותה כ"רצון לחברים, ליצור יחסי גומלין, או לשתף פעולה עם אחרים ". ברמה ההתנהגותית, היא באה לידי...

מוטיבציה ואישיות - סיכום קצר - פסיכולוגיה אישיות

כשמדובר בלימוד התנהגות מתוך גישה אינטראקטיבית דינמית, או "עסקה" אנו רואים את ההתערבות של גורמים אישי, מצבית הקשר בין שניהם,...

חמישה מודל גורם - Cattell ו Eysenck

המודל של חמשת הגדולים מציע את קיומו של חמישה גורמי אישיות בסיסיים שיש להם לכאורה תוקף אוניברסלי. חלק השערות לקסיקליות,...

התיאוריה של אייזנק

Eysenck משלב את מסורת קורלציה (מודל תיאורטי או טקסונומי) עם המודל הניסויי (סיבתי או הסבר). המודל התיאורי מדבר על שלושה...

התיאוריה של Cattell

כל עבודתו של קאטל התמקדה בגילוי היסודות המרכיבים את האישיות, ובפיתוח המבחנים להערכת האלמנטים או התכונות. הוא גם טען כי...

המוטיבציה הפנימית

המוטיבציה הפנימית-חיצונית הייתי מנתח את היבט הפרואקטיבי של ההתנהגות, אבל הייתי שם יותר דגש על ניתוח של הבדלים אינדיבידואלים על...

אינטליגנציה נוזלית ומודיעין מגובש

לסיכום, הפסיכולוג קאטל הוא הציע שתי צורות שונות של אינטליגנציה. אינטליגנציה נוזלית מוגדרת כיכולת לפתור בעיות חדשות, להשתמש בלוגיקה במצבים...